Konferencja ’Oblicza Medycyny Ratunkowej’

4-5.04.2003 – Ratownicy z wrocławskiej Grupy Ratownictwa Medycznego wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Medycyny Ratunkowej z udziałem Organizacji Humanitarnych i Służb Paramedycznych

Nasi ratownicy wzięli udział w sesjach naukowych zajęciach praktycznych oraz w manewrach ratowniczych „Wrocławska Tarcza 2003” zorganizowanych przy okazji spotkania.

W pierwszy dzień konferencji organizatorzy zorganizowali manewry wrocławskich służb ratowniczych. Miał być śmigłowiec, WOPR, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Po dojeździe Naszych ratowników okazało się, że będą główna siłą, która weźmie udział a akcji. Na polecenie Koordynatora Medycznych Działań Ratowniczych, Nasza Grupa rozłożyła stały punkt segregacyjny, do którego trafili wszyscy poszkodowani w zdarzeniu. W punkcie zostali oni zakwalifikowani do odpowiednich grup ewakuacyjnych, a najciężej poszkodowanymi zajęli się lekarze, ratownicy, medyczni i pielęgniarki GRM. KMDR polecił również, aby nasza Grupa wysłała w teren zdarzenia dwa patrole ratownicze, których zadaniem była ewakuacja poszkodowanych do punktu segregacyjnego.

Po 12 minutach od zgłoszenia na miejscu pojawiły się zespoły Pogotowia Ratunkowego. Rola PR w tych ćwiczeniach ograniczyła się jedynie do przyjazdu na miejsce, ponieważ organizatorzy chcieli sprawdzić czasy dojazdu zespołów, a nie ich procedury postępowania w przypadku zdarzenia, w którym poszkodowanych było blisko 40 osób. Blisko 40 poszkodowanych ratowało 16 ratowników GRM oraz 4 ratowników automobilklubu. W ratowaniu poszkodowanych, nie wzięły udziału żadne służby zawodowe.

Większość rannych wymagała transportu na noszach, do ich ewakuacji przeznaczono 12 osób. Cześć poszkodowanych była w stanie samodzielnie się poruszać oraz nie miała żadnych obrażeń. Siły i środki zgromadzone na miejscu zdarzenia, były nie wystarczające, ale fakt że organizatorzy oparli się tylko na ochotnikach świadczy, że manewry miały ukazać procedury postępowania jakie obowiązują w przypadku zdarzenia o charakterze masowym.

Kierownik podstacji Pogotowia Ratunkowego Wrocław „7”, lek. med. Rybak, który podsumował ćwiczenia powiedział, że jest pod wrażeniem działań ratowniczych przeprowadzonych przez ochotników. Jego zdaniem ratownicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i nie rozumie dlaczego, we Wrocławiu nie ma procedur, alarmowania ochotniczych grup na teren zdarzeń masowych. Przedstawicielom grup zaproponował organizację spotkania z władzami miejskimi i wojewódzkimi mające na celu przedstawienie możliwości wykorzystania ochotniczych grup ratowniczych w realnych działaniach.

W drugi dzień konferencji po zakończeniu sesji naukowych, organizatorzy zorganizowali pokaz ratownictwa wysokościowego. Firma Paramedica zaprezentowała sprzęt ratowniczy ze swojej oferty, a uczestnicy konferencji mogli poćwiczyć działania z jego pomocą.

Comments are Closed