Międzynarodowe Ćwiczenia Służb Ratowniczych „Dolny Śląsk 2004”

07.06.2004 – Ratownicy naszej Grupy wzięli udział w Międzynarodowych Ćwiczeniach Taktyczno-Bojowych Służb Ratowniczych.

7 czerwca 2004 Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław uczestniczyła w Międzynarodowych Ćwiczeniach Taktyczno-Bojowych Służb Ratowniczych. Ćwiczenia pod kryptonimem „Dolny Śląsk 2004” rozgrywały się w okolicach Zgorzelca – w Zawidowie i na jeziorze Witka. Uczestniczyły w nich jednostki Straży Pożarnej z Polski, Czech i Niemiec, siły Policji i Straży Granicznej oraz (oprócz nas) zaprzyjaźniona Grupa Ratownicza PCK ze Zgorzelca. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy różnych służb ratowniczych w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego i chemiczno-ekologicznego.

Ćwiczenia miały postać szeregu niezależnych epizodów. Pierwsza seria zdarzeń rozegrała się na stacji kolejowej w Zawidowie. Kolejno były to: pożar budynku stacji kolejowej, wyciek oleju napędowego z wykolejonej cysterny, osoby przygniecione przez przewrócony wagon węglarkę i pożar wagonu osobowego z kilkunastoma pasażerami przebywającymi wewnątrz. Ratownicy PCK uczestniczyli w czwartym epizodzie. W czasie gdy czeska Straż Pożarna ewakuowała pasażerów i gasiła wagon, ratownicy odbierali poszkodowanych z granicy strefy „zero” i transportowali do polowego punktu medycznego. Stamtąd, po wstępnym zaopatrzeniu, poszkodowani byli przewożeni karetkami do szpitala.

Druga część ćwiczeń rozegrała się na zbiorniku wodnym Witka. Tam miały miejsce trzy równoczesne wydarzenia: w wodzie pod zaporą znajdował się człowiek (ewakuowany później przez grupę ratownictwa wysokościowego), na środku jeziora przewróciły się łódki i w wodzie znalazło się czterech wędkarzy, dodatkowo w kierunku zapory przemieszczała się plama substancji ropopochodnej. Zadaniem ratowników PCK było odbieranie wyciąganych z wody poszkodowanych i wstępne ich zaopatrzenie.

Ćwiczenia zakończyły się w specjalnie przygotowanym miasteczku logistycznym.

Comments are Closed