Nabór do GRM PCK Wrocław

Nabór go GRM organizujemy nie częściej niż raz do roku, po analizie bieżących potrzeb i możliwości Grupy.

O planowanym terminie naboru poinformujemy na naszej stronie www i facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu już teraz – wpiszemy na listę kontaktową.

Jak przebiega nabór?
 Na początku zapraszamy na rozmowę z Zarządem Grupy, podczas której najważniejsze jest to, jak zaprezentujesz siebie (porozmawiamy o zainteresowaniach, motywacjach, planach i pomysłach). Zaraz po rozmowie odbędzie się część praktyczna, gdzie niezwykle istotne będą: umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, odporność na stres oraz opanowanie.

Pamiętaj, że nabór to dopiero początek długiej drogi. Jeśli przyjmiemy Cię na staż kandydacki, to przed Tobą rok intensywnej pracy, a na końcu egzamin. Będziesz też mieć możliwość przeżycia wielu przygód,
poznania niesamowitych ludzi i przede wszystkim – zdobycia wiedzy!
Wejdź na naszą stronę i Instagrama. Sprawdź, czym się zajmujemy i weź udział w naborze. 

I pamiętaj – nie musisz mieć wykształcenia medycznego!


Zasady naboru
Warunki przyjęcia na staż kandydacki:

 • chęć bezinteresownego udziału w działaniach GRM PCK;
 • ukończone 18 lat;
 • pozytywne przejście egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • mile widziane są uprawnienia zawodowe, prawo jazdy, patenty motorowodne i inne.

Oferujemy:

 • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności;
 • udział w działaniach ratowniczych;
 • udział w zabezpieczeniu medycznym imprez rozrywkowych;
 • miłą i przyjazną atmosferę panującą w Grupie.

Minimalny oczekiwany zakres wiedzy (na poziomie pierwszej pomocy):

 1. Ocena miejsca wypadku (zdarzenia), zagrożeń i sposoby jego zabezpieczenia
 2. Ocena poszkodowanego:
  czynności życiowych
  skutków urazów
 3. Sposoby i środki powiadamiania służb ratowniczych
 4. Postępowanie z poszkodowanym:
  przytomnym,
  nieprzytomnym,
  nieprzytomnym z zatrzymanym oddychaniem i krążeniem – RESUSCYTACJA
 5. Zadławienie — postępowanie.
 6. Ogólna budowa i funkcjonowanie centralnego i obwodowego układu nerwowego
 7. Ogólna budowa i funkcja ukł. oddechowego.
 8. Ogólna budowa i funkcja ukł. krwionośnego.
 9. Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 10. Skręcenia, zwichnięcia i złamania (rodzaje, postępowanie)
 11. Zasady i sposoby zaopatrywania ran.
 12. Krwotoki (sposoby postępowania)
 13. Wstrząs krwotoczny (mechanizm powstawania, postępowanie)
 14. Oparzenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 15. Odmrożenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 16. Stany zagrożenia życia lub nagłe zachorowania:
  omdlenie,
  epilepsja,
  udar mózgu,
 17. Ból w klatce piersiowej — sposób postępowania.
 18. Postępowanie przy porażeniu prądem.
 19. Postępowanie z topiącym się.
 20. Udar cieplny, udar słoneczny — objawy i postępowanie.
 21. Sposoby ewakuacji w stanach zagrożenia.

Oprócz wiedzy teoretycznej należy się wykazać praktyczną umiejętnością postępowania z w/w przypadkami.


FAQ — odpowiedzi na częste pytania

 1. Na czym polega nabór?

Nabór każdorazowo składa się z dwóch etapów:
1) rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja zada kilka pytań ze znajomości pierwszej pomocy;
2) egzamin praktyczny z pierwszej pomocy.

 1. Ile czasu wymaga GRM?

Rozsądne minimum to środy, w godz. 18-21, przeznaczone na spotkania szkoleniowo-informacyjne. Do tego dochodzą (od czasu do czasu) imprezy i ćwiczenia wyjazdowe w dni wolne od pracy (średnio parę razy w miesiącu). Niestety, działań przy zdarzeniach realnych przewidzieć się nie da (co również wlicza się do czasu poświęcanego na działalność w Grupie).

 1. Choruję przewlekle, jestem słaby fizycznie — czy nadaję się do GRM?

Jeśli choroba nie zaburza normalnego funkcjonowania (odpowiednio monitorowana i leczona cukrzyca, alergie itp.), nie ma problemu z działaniem w Grupie.
Odnośnie kondycji fizycznej: trzeba wziąć pod uwagę fakt, że czasem może być konieczne przeniesienie (przez kilka osób) dorosłego poszkodowanego przez kilkaset metrów, po wcześniejszym wyciągnięciu go z gruzowiska.
Kondycji fizycznej nie oceniamy podczas naboru, tą kwestię zostawiamy indywidualnej ocenie Kandydata, zakładamy jednak, że Kandydat powinien posiadać minimum przeciętny poziom kondycyjny.

 1. Ile osób przyjmujecie?

Niestety, z racji naszych ograniczonych możliwości szkoleniowych, finansowych i sprzętowych, ilość ratowników GRM jest ograniczona. Z tego też względu nabór do GRM ma formę castingu, po którym do Grupy przyjmujemy wyłącznie osoby o określonych, najlepszych dla naszych celów, predyspozycjach.

Osoby, które nie trafią do GRM w bieżącym cyklu, mogą spróbować za rok, lub też mogą zaangażować się w inną formę wolontariatu czerwonokrzyskiego, zgodnie z wachlarzem możliwości oferowanych przez PCK we Wrocławiu.

 1. Czy po przejściu szkolenia w GRM dostanę certyfikat ratownika medycznego?

Ratownik medyczny to tytuł zawodowy przysługujący absolwentom studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne. Ani PCK, ani żadna inna organizacja ratownicza, takiego tytułu nie przyznaje.

 1. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna? Jak się do niej przygotować?

W rozmowie z Kandydatami interesują nas zainteresowania, motywacje do włączenia się w GRM, predyspozycje psychiczne, sposoby spędzania wolnego czasu, wykształcenie i umiejętności, których nie sprawdzamy w teście z PP. Najlepiej się w ogóle nie przygotowywać — wystarczy po prostu być sobą 😉

 1. Czy uczestnictwo w szkoleniach w GRM jest płatne?

Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest bezpłatne (z wyjątkiem symbolicznej rocznej składki). Członków GRM obowiązuje nie tylko udział w szkoleniach, lecz uczestnictwo we wszystkich działaniach Grupy, włącznie z pracami porządkowymi przy sprzęcie, działaniami zewnętrznymi (pokazy, zabezpieczenia itp., po pewnym czasie także współpraca z innymi służbami ratowniczymi).
Nie jest możliwy sam udział w szkoleniach Grupy, zwłaszcza dla osób niezwiązanych.