Polowy Punkt Medyczny

polowy punkt medyczny

Jako jedyna tego typu jednostka ochotnicza w kraju, jesteśmy przygotowani, aby w razie konieczności długotrwałej opieki nad osobami poszkodowanymi, postawić tzw. Polowy Punkt Medyczny (PPM) o następujących parametrach:Powierzchnia:ok. 130m kw,Ilość łóżek:20 szt. 

Jest to ambulatorium odpowiednio przygotowane do pracy w warunkach polowych, możliwe do szybkiego rozstawienia oraz pozwalające na fachową opiekę nad dużą ilością osób poszkodowanych.

Polowy Punkt Medyczny był uruchamiany m.in. podczas zabezpieczeń:

 • pogrzebu pary prezydenckiej w Krakowie w 2010r.,
 • Spotkań Młodych w Lednicy,
 • Strefy Kibica  UEFA EURO 2012,

Mamy możliwości zapewnienia niezależnego zasilania, co pozwala na rozstawienie Punktu w dowolnym miejscu, również w przypadku braku dostępu do energii elektrycznej.

PPM ma budowę modułową, co pozwala dopasować jego wielkość do potrzeb i zaistniałej sytuacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu opieki nad poszkodowanymi, w bardzo  łatwy i szybki sposób można go rozbudowywać.

WYPOSAŻENIE PPM

PPM posiada wyposażenie pozwalające na równoczesną pracę części:

 • internistycznej,
 • chirurgicznej,
 • zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych.

PPM ma dodatkowo oddzielone dwa niezależne stanowiska tzw. „izolatki”.
Posiadamy na wyposażeniu m.in.:

 • Stanowisko reanimacyjne,
 • Defibrylator manualny – 2 sz.,
 • Kardiomonitor z pulsoksymetrem,
 • Lampę bezcieniową,
 • Odpowiednie stoliki i szafki zabiegowe,
 • Defibrylator zautomatyzowany AED–2szt.
 • Pulsoksymetry,
 • Zestaw do tlenoterapii masowej oraz 4 niezależne zestawy do tlenoterapii,
 • Zestawy przeciwoparzeniowe,
 • Wyposażenie do wykonywania ambulatoryjnych interwencji medycznych,
 • Zestawy unieruchomień podciśnieniowych,
 • Deski ortopedyczne – 6szt,
 • Nosze podbierakowe – 2 szt.,
 • Specjalistyczny kosz ratowniczy – 2 szt.,
 • Zestawy szyn Kramera – 5 kpl,
 • Apteczki opatrunkowe – 8 szt.
 • Zestawy do segregacji poszkodowanych – 8 kpl.
 • Niezależny i rozbudowany system łączności,
 • Agregaty prądotwórcze  zapewniające niezależne zasilanie – 2 szt.
 • Kompleksowe oświetlenie Punktu oraz terenu zewnętrznego,
 • Nagrzewnicę dedykowaną do PPM – 2 szt.,
 • Zabezpieczenie socjalne

PUNKT EWAKUACYJNY

Polowy Punkt Medyczny będący na naszym wyposażeniu może być również użyty jako Punkt Ewakuacyjny. Tego typu zastosowanie może być wykorzystane w przypadku:

 • dużych katastrof i wypadków masowych,
 • konieczności ewakuacji mieszkańców budynków na określony czas (zagrożenie powodzią, naruszenie konstrukcji budynku),
 • ewakuacji placówek ochrony zdrowia (np. przy podejrzeniu podłożenia bomby), dzięki czemu nie ma konieczności przewozić chorych do odległych palcówek.

W takich przypadkach, w zależności od potrzeb, posiadamy zasoby pozwalające na prowadzenie opieki dla 30 pacjentów równocześnie.Jednocześnie oprócz zasobów Polowego Punktu Medycznego, dysponujemy namiotem pneumatycznym o czasie rozstawienia ok. 4 min. i powierzchni 36 m. kw, który można wykorzystać do natychmiastowego rozłożenia na miejscu zdarzenia.