Historia

Grupa Ratownictwa Medycznego „Wrocław” oficjalnie została powołana Uchwałą Zarządu Okręgowego PCK we Wrocławiu nr 26/99 z dnia 10.06.1999 r.
Zanim jednak ZO PCK podjął decyzję o utworzeniu samodzielnej Grupy, ratownicy, którzy stworzyli GRM działali w Sekcji Medycznej i Technicznej wrocławskiej Grupy Ratownictwa Specjalnego.

Grupa Ratownictwa Specjalnego
Od 1996 r. ratownicy GRM pod szyldem Grupy Ratownictwa Specjalnego Wrocław pomagali już przy zabezpieczeniu drugiego Przystanku Woodstock, zorganizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka w Szczecinie Dąbiu.

Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 r.
Pierwsze nieformalne działania GRM datują się na rok 1997, w którym to ratownicy Grupy brali udział w zabezpieczeniu medycznym Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ogromnej Mszy Świętej zorganizowanej we Wrocławiu podczas Kongresu Eucharystycznego.

Powódź 1997
Kilka tygodni po tym wydarzeniu, przez Wrocław przeszła fala powodziowa. Na kilka godzin przed zalaniem Wrocławia ratownicy GRM budowali wały z worków z piaskiem by ocalić wrocławskie zabytki na Wyspie Piaskowej. Gdy w nocy puściły wały przeciwpowodziowe na rzece Odrze, Oławce i Bystrzycy, w mieszkaniach zostali uwięzieni mieszańcy dzielnic Stare Miasto, części Krzyków, Fabrycznej i Śródmieścia. Mieszkańcy zostali pozbawieni pomocy. Dzięki zaangażowaniu wojska, WOPRu, policji, straży pożarnej na łodziach, pontonach lekarze i ratownicy GRM rozpoczęli akcję pomocy osobom potrzebującymi.

Manewry STRONG RESOLVE 2002 na zaproszenie NATO

Rok 2002 był dla Grupy przełomowym. Na zaproszenie NATO, dwa zespoły ratowników z Wrocławia wzięły udział w manewrach STRONG RESOLVE 2002. W ćwiczeniach brały udział jednostki wojskowe z kilkunastu krajów NATO. Przedstawiciele naszej Grupy byli jedynymi uczestnikami tych ćwiczeń wśród jednostek cywilnych. Było to dla nas duży wyróżnienie. Scenariusz ćwiczeń został oparty na wydarzeniach do których dochodziło w ostatnich latach na Półwyspie Bałkańskim.