Skład

Grupę tworzą osoby, które bezinteresownie chcą nieść pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, katastrofach i kataklizmach, zgodnie z podstawowymi zasadami Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.

Członkowie GRM nieposiadający wykształcenia medycznego mają ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zgodnie z założeniami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zarząd GRM PCK „Wrocław”:

 • Ratownik Koordynator PCK – mgr inż. Michał Jarco — Szef GRM
 • Starszy Ratownik PCK – mgr Agata Grajek
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr Adrianna Frasz
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. Kamila Klimkiewicz
 • Starszy Ratownik PCK – mgr Rafał Wolniewski

 Komisja Rewizyjna:

 • Starszy Ratownik PCK – dr n. farm. Andrzej Horowski
 • Ratownik Koordynator PCK – mgr inż. Marcin Kowalski
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr inż. Szymon Kamiński

Członkowie Grupy — personel medyczny: 

 • Starszy Ratownik PCK – lek. Agnieszka Czech
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr Krzysztof Łukawski
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. Karolina Świątek
 • Ratownik PCK – lic. położna Aleksandra Jasiak
 • Ratownik PCK – mgr piel. Izabela Leśniewska
 • Młodszy Ratownik PCK – lek. Bartłomiej Ludwig
 • Młodszy Ratownik PCK – rat. med. Paweł Zielański

Członkowie Grupy — Ratownicy PCK:

 • Starszy Ratownik PCK – mgr Radosław Ziętek
 • Ratownik PCK – Wojciech Olszewski
 • Ratownik PCK – mgr inż. Maciej Kasiński
 • Ratownik PCK – mgr inż. Tymoteusz Michaś
 • Młodszy Ratownik PCK – lek. wet. Martyna Caban
 • Młodszy Ratownik PCK – mgr inż. Marcin Milczarek
 • Młodszy Ratownik PCK – inż. Adriana Zdrenka
 • Młodszy Ratownik PCK – inż. Maciej Golec
 • Młodszy Ratownik PCK – inż. Bartosz Rowicki
 • Młodszy Ratownik PCK – Maciej Szpinko
 • Młodszy Ratownik PCK – Jakub Królikowski
 • Młodszy Ratownik PCK – Anna Czesyk
 • Młodszy Ratownik PCK – Julia Piasecka
 • Młodszy Ratownik PCK – Nikola Łakomska
 • Młodszy Ratownik PCK – Maksymilian Ludwig
 • Młodszy Ratownik PCK – Jakub Cisek 
 Członkowie Wspierający: 

 • mgr inż. Rafał Andrzejczak
 • lic. rat. med. Jędrzej Biernacik
 • lek. Marek Brodzki
 • lic. rat. med Magdalena Zdebska
 • inż. Błażej Grzeszczak
 • Joanna Janisz
 • lic rat. med. Karol Janisz
 • dr Anna Jędrzychowska
 • mgr inż. Paweł Konarski
 • rat. med. mgr Magdalena Kozik
 • rat. med. mgr inż. Magdalena Konieczna
 • rat med. mgr Małgorzata Kośla
 • dr Radosław Michalski
 • rat. med. mgr Jacek Niesobski
 • lic rat. med. Piotr Nowakowski
 • lic. rat. med. mgr inż. Agnieszka Sędłak
 • lek. Olga Syposz
 • Krzysztof Świerzko