Zadania i cele

Od początku swojego istnienia Grupa Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław” prowadzi działania mające na celu pomoc medyczną osobom potrzebującym oraz wsparcie zawodowych służb ratowniczych w niesieniu pomocy humanitarnej. Równocześnie Grupa stale podnosi poziom wyposażenia i wyszkolenia ratowników.

  • Na mocy porozumienia z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, GRM PCK „Wrocław” jest jednostką wspierającą Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
  • Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Wojewoda Dolnośląski wpisał GRM PCK „Wrocław” do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Grupa jest także wpisana w system Obrony Cywilnej na obszarze Wrocławia i Dolnego Śląska.

Wszechstronność specjalizacji naszych ratowników pozwala nam podjąć fachowe i profesjonalne prowadzenie działań ratowniczych na wielu płaszczyznach i w trudnych warunkach.
Dzięki temu możemy realizować powierzone nam działania w poniższych zakresach:

DZIAŁANIE BEZPOŚREDNIO NA TERENIE KATASTROFY

TEREN KATASTROFY

Nasi ratownicy są przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni, aby we współpracy z zawodowymi służbami ratowniczymi prowadzić działania ratownicze bezpośrednio na terenie katastrofy.

Posiadając odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt ratujący życie, są oni przygotowani do wydobycia i ewakuacji osób poszkodowanych do strefy bezpiecznej. Więcej informacji TUTAJ

POSZUKIWANIE OSÓB ZAGINIONYCH

poszukiwania osób zaginionych

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest wsparcie poszukiwań osób zaginionych w terenie.
Dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu nasi ratownicy są przygotowani zarówno do samodzielnego prowadzenia poszukiwań w wyznaczonych sektorach jak i wsparcia innych jednostek poprzez nawigowanie zespołów typu pies-przewodnik lub tyralier. Więcej informacji TUTAJ

POLOWY PUNKT MEDYCZNY 

polowy punkt medyczny

Jako jedyna tego typu jednostka ochotnicza w kraju, jesteśmy przygotowani, aby w razie konieczności długotrwałej opieki nad osobami poszkodowanymi postawić tzw. Polowy Punkt Medyczny (PPM) na 20 łóżek w układzie modułowym, pozwalającym dopasować jego wielkość do potrzeb sytuacji.
Jest to ambulatorium przystosowane do pracy w warunkach polowych, możliwe do szybkiego rozstawienia oraz pozwalające na fachową opiekę nad dużą ilością osób poszkodowanych. Więcej informacji TUTAJ

ZGROMADZENIA MASOWE, BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI

zgromadzenia masowe

Dbając o zapewnienie społeczeństwu opieki medycznej podczas zgromadzeń i imprez masowych wykorzystujemy możliwości Polowego Punktu Medycznego i zapewniamy opiekę na największych tego typu zgromadzeniach w kraju, skupiających nierzadko ponad 100 tysięcy uczestników.
Jesteśmy przygotowani, aby zapewniać (w zakresie medycznym) opiekę i bezpieczeństwo obywateli również w przypadku wielodniowych zgromadzeń masowych. Więcej informacji TUTAJ

PROFILAKTYKA I EDUKACJA

Chcąc zapewnić jak najlepsze przygotowanie społeczeństwa bierzemy udział w różnego rodzaju pokazach, prezentacjach i mistrzostwach pierwszej pomocy.
Staramy się propagować prawidłowe i bezpieczne zachowania z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Więcej informacji TUTAJ